اردوی راهیان نور بسیج خواهران دانشگاه امیرالمومنین (ع)

چاپ
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به گزارش روابط عمومی امیرالمومنین (ع)، بسیج خواهران دانشگاه در تعطیلات نوروزی اقدام به برگزاری برنامه راهیان نور کرد.