امروز :
پنجشنبه - ۶ مهر - ۱۴۰۲
ساعت :

پیام تبریک دکتر ناصر سودانی بمناسبت روز خبرنگار

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

پیام تبریک دکترناصرسودانی بمناسبت روز خبرنگار

«ولاتقف مالیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولاً»

روز خبرنگار یادآور جانفشانی خون نگاران

شجاع ،حماسه آفرین ومسئولیت پذیری است که رسالت خبرنگاری خودرا درمیدان غربت اما به وسعت دلهای خطرپذیر

ونگاه های حقیقت جو وچشمان واقع نگر به جاودانگی پیوند زده وبااستقامت

 راست قامتانه وعروج عشقبازانه خود

درس آموز خیل عظیمی از رهپویان این عرصه پرفراز ونشیب وساحت پر اوج وفرود وصحنه پرخطروشررگشته اند.

جملگی برآنیم که جوهره اصیل خبر، صدق وبیان واقعیت رخداد است.

البته کمتر اتفاق افتاده است که خبر بدون نظر باشد

لیک برترین خبر درضمن روایت درستش، آن است که به انسانیت انسان

خدمت کندوپیش روی او آفاق عبرت آموزی بگشاید

امروز خبروخبرنگاری درجهان ازچنان تاثیری برخوردار است که توان ایجاد جریان ، 

حرکت وحتی تغییر درجوامع بشری وحاکمیت ها را دارد واین مسئولیتی بس سنگین است

که چه بگوید؟وچه منعکس کند؟

وچه القا کند؟

«وقفوهم انّهم مسئولون»

این روز پر رسالت را به همه خبرنگاران بلنداندیش ، حقیقت گرا، ارزش مدار

عدالت طلب،شجاع و مؤمن به مبانی انسانی،

خداترس آخرت نگرو«قلم به حق» وفداکار

تبریک عرض میکنم

ناصرسودانی

قائم مقام دانشگاه امیرالمومنین (ع)

ورئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان خوزستان

  نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی

شهرستانهای

اهواز،باوی،حمیدیه وکارون