امروز :
جمعه - ۱۱ اسفند - ۱۴۰۲
ساعت :

نشست هماهنگی برگزاری امتحانات واحد خواهران برگزار شد

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به گزارش مدیر واحد خواهران به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه: نشست هماهنگی برگزاری امتحانات واحد خواهران برگزار شد

در این نشست که به دعوت مدیر واحد خواهران سرکار خانم دکتر طائی با ناظران امتحانات برگزار گردید شیوه نامه و ابلاغ ناظران امتحانات صادر و اجرایی گردید.