امروز :
پنجشنبه - ۶ مهر - ۱۴۰۲
ساعت :

معاونت اداری و مالی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

معاون اداری و مالی: مهندس قوچانی

 

 

مدیر اداری و مالی : حسین زمان زارعی

 

 

کارشناس اداری و مالی: رضا ابول پور

 

کادر خدماتی: ولید سیاحی

 

کادر خدماتی: علی مولایی