امروز :
سه شنبه - ۲۸ فروردین - ۱۴۰۳
ساعت :

معاونت اداری ،مالی ومدیریت منابع

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

معاونت اداری ،مالی ومدیریت منابع:آقای مهدی محمد زاده

 

مدیر اداری و مالی :آقای حسین زمان زارعی

 

 

 

 

 

کارشناس اداری ، مالی: آقای مالک سلامات

 

مدیر حراست: آقای سیدرسول نجاتی موسوی 

 

متصدی حراست: آقای ولید سیاحی

 

کادر خدماتی: آقای کریم حجتی

 

کادر خدماتی: آقای علی مولایی