امروز :
دوشنبه - ۱۸ فروردین - ۱۳۹۹
ساعت :

حوزه ریاست

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مسئول دفتر ریاست دانشگاه: جناب آقای باوی

مدیر حراست دانشگاه: سید رضا فاضلی

کادر حراست : اسماعیل چهارلنگ

کادر حراست : سید رسول نجاتی

کادر حراست : ابوذر خسروی