امروز :
پنجشنبه - ۶ مهر - ۱۴۰۲
ساعت :

حوزه ریاست

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مسئول دفتر ریاست دانشگاه: سید رضا فاضلی

 

 

مدیر حراست دانشگاه: سید رضا فاضلی

 

کادر حراست : اسماعیل چهارلنگ

 

کادر حراست : سید رسول نجاتی

 

کادر حراست : ابوذر خسروی