امروز :
جمعه - ۱۵ اسفند - ۱۳۹۹
ساعت :

حوزه ریاست

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مسئول دفتر ریاست دانشگاه: جناب آقای باوی

 

مدیر حراست دانشگاه: سید رضا فاضلی

 

کادر حراست : اسماعیل چهارلنگ

 

کادر حراست : سید رسول نجاتی

 

کادر حراست : ابوذر خسروی