امروز :
سه شنبه - ۴ آذر - ۱۳۹۹
ساعت :

بیانیه دکتر ناصر سودانی قائم مقام دانشگاه امیرالمومنین در محکومیت اهانت نشریه فرانسوی به نبی مکرم اسلام

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

بسم الله الرحمن الرحیم
«هوالذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق لیظهره علی الدین کله ولوکره المشرکون»
باردیگرخفاشان کوردل که یارای دیدن تلألؤتابناک خورشیدجهانتاب اسلام ناب محمدی(ص)وبه چالش کشیده شدن فرهنگ فرومایه وضدانسانی غربی خودراندارند صفحه تاریکی به کتاب سیاه تاریخ مملوازفسادوتباهی وجنایت خودبااسائه ادب وجسارت به ساحت قدسی پیامبرنورورحمت وخورشیدهمیشه تابان جهان آفرینش،عصاره خلقت  وبالاترین جلوه الهی درنظام هستی ،آخرین فرستاده خدای منان برای هدایت جامعه بشری وایصال انان به حقیقت خلقت وسعادت راستین ،مکمل دعوت همه انبیای الهی حضرت مصطفی محمدبن عبدالله صلی الله علیه وآله وسلم،افزودند.گرچه آن جهانخواران تبهکاربااین اقدام پلیدبه دنبال غبارآلودکردن فضابرای پیشبرداهداف ونقشه های شیطانی خودومنحرف ساختن اذهان پیروان حضرت محمد(ص)ازخیانت وسرسپردگی حکام مرتجع ومزدورمنطقه چون امارات وبحرین وعربستان دربرسمیت شناختن رژیم غاصب صهیونیستی وزیرپاگذاشتن حقوق ملت مظلوم فلسطین واغفال جامعه جهانی بویژه ملتهای مسلمان ازآنچه برسرملتهای مظلوم فلسطین ویمن ولبنان وسوریه وعراق وافغانستان ونیجریه و...واردساخته اند؛امابدون شک بادرخشش عالمگیردین مبین اسلام وپایه ریزی بنای عظیم تمدن نوین اسلامی درعرصه جهانی بزودی شاهدافول فرهنگ وتمدن پوشالی وخداستیزوضدفطرت انسانی غربی خواهیم بودوجهان درسایه طلوع الطلعة الرشیدة والغرة الحمیدة موعودربانی وعدالت گسترجهانی اما م مهدی(عجل الله تعالی فرجه)پیامهای سرشارازحکمت وعدالت ورحمت وصلح وامنیت رابابرپایی حکومت قرآنی جهانی باجان خویش درخواهدیافت.

اللهم عجل لولیک الفرج واحفظ قائدناالامام الخامنه ای