امروز :
یکشنبه - ۷ آذر - ۱۴۰۰
ساعت :

نحوه ی انجام مراحل پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ردیف

مراحل

1

مرحله اول: تعیین استاد راهنما و مشاور

2

مرحله دوم: ارائه موضوع در سامانه تحصیلات تکمیلی و پیگیری موضوع در ایران داک جهت تکراری بودن و در صورت عدم تکراری، ثبت موضوع(سه موضوع پیشنهاد شود)

3

مرحله سوم: تنظیم پروپزال (پس از تایید موضوع توسط شورای گروه)

4

مرحله چهام: نوشتن متن پایان نامه زیر نظر استاد راهنما ومشاور و گزارش پیشرفت کار در سه ماهه اول به واحد پژوهش

5

مرحله پنجم: گزارش پیشرفت کار درسه ماهه دوم به واحد پژوهش

6

مرحله ششم: شرکت در جلسات دفاع حداقل دو جلسه جهت آماده شدن

7

مرحله هفتم: امضا و تاییدیه توسط استاد راهنما و مشاور جهت برگزاری جلسه دفاع(گواهی حضور دریافت شود)

8

مرحله هشتم : گواهی اعلام کفایت از واحد آموزش و مالی

9

مرحله نهم: برگزاری جلسه دفاع (کارشناسی ارشد) و پیش دفاع (دکتری)

10

مرحله دهم: برطرف کردن ایرادات اساتید داور، راهنما و مشاور

11

مرحله یازدهم: تاییید توسط اساتید داور و راهنما و واحد پژوهش

12

مرحله دوازدهم: انجام صحافی پایان نامه و تهیه CD

13

مرحله سیزدهم : اعلام نمره به آموزش و ثبت در کارنامه

 

« ضمنا کلیه ی مراحل در سامانه تحصیلات تکمیلی انجام می گیرد