امروز :
جمعه - ۱۱ اسفند - ۱۴۰۲
ساعت :

جلسه شورای پژوهش دانشگاه امیرالمومنین (ع)برگزارگردید.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

جلسه شورای پژوهش دانشگاه امیرالمومنین (ع)برگزارگردید.