امروز :
پنجشنبه - ۱۶ آذر - ۱۴۰۲
ساعت :

جلسه ناحیه بسیج دانشجویی خواهران به میزبانی بسیج واحد خواهران دانشگاه امیرالمومنین (ع) برگزارشد

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به گزارش مسئول بسیج دانشجوئی خواهران دانشگاه : جلسه ناحیه بسیج دانشجویی حواهران به میزبانی بسیج واحد خواهران دانشگاه امیرالمومنین (ع) برگزارشد 

به گزارش مسئول بسیج دانشجوئی خواهران دانشگاه ;عصرروزچهارشنبه هفدهم آبان ماه جلسه ناحیه بسیج دانشجویی حواهران به میزبانی بسیج واحد خواهران دانشگاه امیرالمومنین (ع) باحضورتنی چندازاعضای ناحیه بسیج دانشجوئی وبسیج دانشجوئی خواهران، باموضوع گفتمان وتوانمندسازی بسیج دانشجوئی در دانشگاه امیرالمومنین (ع)برگزارگردید.