امروز :
پنجشنبه - ۱۶ آذر - ۱۴۰۲
ساعت :

نشست هم اندیشی امورفرهنگی خواهران دانشگاه امیرالمومنین(ع)

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه :نشست هم اندیشی امورفرهنگی خواهران دانشگاه امیرالمومنین(ع)