امروز :
جمعه - ۱۱ اسفند - ۱۴۰۲
ساعت :

حضور دانشجویان و اساتید دانشگاه امیرالمومنین (ع)درگردهمایی روز بصیرت

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

حضور دانشجویان و اساتید دانشگاه امیرالمومنین (ع)در حسینیه ثارالله بمناسبت گردهمایی روز بصیرت.