امروز :
شنبه - ۳۰ تیر - ۱۴۰۳
ساعت :

کسب مجوزبرگزاری دوره های آموزشی کارکنان دولت

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه امیرالمومنین(ع) به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه: دریافت مجوز برگزاری دوره های آموزشی کارکنان دولت توسط دانشگاه امیرالمومنین علیه السلام.

دانشگاه امیرالمومنین (ع) موفق به دریافت مجوز برگزاری دوره های آموزشی ویژه کارکنان دولت شد. پس از اعتبار سنجی های صورت گرفته، مجوز برگزاری دوره های آموزشی ویژه کارکنان دولتی از سوی سازمان مدیریت برنامه ریزی استان خوزستان به دانشگاه امیرالمومنین (ع) ارائه گردید.