امروز :
پنجشنبه - ۱۶ آذر - ۱۴۰۲
ساعت :

جشنواره ملی ازدواج دانشجوئی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها برگزار میکند: طرح ملی همسفر تا بهشت زوجینی که حداقل یک نفر از آن‌ها دانشجو بوده و تاریخ رسمی عقد آنان در فاصله

زمانی ۱ فروردین ۱۴۰۱ الی ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲ باشد، مجوز ثبت‌نام خواهند داشت .

برای ثبت نام به سایت ستاد ازدواج دانشگاهیان مراجعه فرمائید یا لینک زیر را کلیک کنید:

 https://hamsafartabehesht.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA